Molukkers Assen jaren 70

“Wat weet jij over Molukkers?” Als ik deze vraag stel aan mijn vrienden, dan komt er vrij weinig informatie uit, of ze geven het stereotype antwoord: “treinkapers toch?” of “Satu Darah, de motorclub toch?”. Ach ja, ik kan ze hier ook niet op blaimen, aangezien er veel in de doofpot is gestopt wat betreft het koloniale verleden van Nederland.

In de schoolboeken worden hierover veel feiten niet genoemd of zeer subjectief beschreven. Gelukkig kwam ik op jonge leeftijd tot het inzicht, dat ik ook op mijn manier het verhaal van de Molukse gemeenschap kan verspreiden. Ik a.k.a Oil, als levend bewijs en als ware nazaat van een Molukse KNIL-militair. Bij deze presenteer ik je onze ware ‘treinkapers’- weetjes op een rij;

 1. De Molukken behoorden vanaf 1816 tot 1949 tot het gekolonialiseerde gebied Nederlands-Indië.
 2. Molukse militairen hebben destijds Nederland gediend in het Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL). Dit leger had als taak om op te treden tegen alle inheemse tegenstanders en om andere (koloniale) mogendheden (zoals Japan) af te weren.

  KNIL-soldaten

  KNIL-soldaten (de tweede van links is mijn opa)

 3. Tijdens de tweede wereldoorlog nam Japan de macht over in Nederlands-Indië en was het niet langer veilig voor Molukse KNIL-militairen. Velen van hen zaten samen met hun Europese kolonisten vast in kampen op Java.
 4. Na de oorlog werd Nederlands-Indië in 1949 uitgeroepen tot een onafhankelijk staat Indonesië. De KNIL-soldaten wilden niet bij Indonesië horen en zo ontstond er een wens naar een eigen republiek, genaamd de RMS, wat staat voor Republiek Maluku Selatan (in het Nederlands: de Republiek der Zuid-Molukken).
 5. Op 25 april 1950 werd de onafhankelijkheid uitgesproken van de RMS. Molukkers in Nederland vieren dit nog elk jaar op 25 april, waarbij Molukkers uit heel het land bijeenkomen om dit te gedenken.
 6. Het Indonesische leger begon echter een invasie op Ambon, de hoofdstad van de RMS en herstelde zo zijn gezag in de Zuid-Molukken.
 7. In het jaar 1951 kwamen bijna 4000 KNIL-militairen en hun gezinnen (in totaal 12500 personen) op dienstbevel van Nederland, met grote passagiersschepen aan in Rotterdam bij de Lloydpier. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn zij dus geen vluchtelingen of arbeidsmigranten. De gezinnen hoopten te kunnen terugkeren zodra de RMS weer officieel als onafhankelijke staat was gevestigd.

  Molukkers komen aan wal

  Molukkers komen in 1951 aan in Rotterdam

 8. De 12500 Molukkers werden als tijdelijke oplossing op diverse plekken in Nederland ondergebracht in voormalige Joden barakken. Dit was zeer mensonwaardig, maar de Molukkers hadden geen keus. De KNIL-soldaten werden kort na aankomst door Nederland ontslagen uit dienst en stonden dus in een koud kikkerland vast tussen wal en schip.
 9. De voormalige KNIL-soldaten werkten hard en kregen van de regering een klein bedrag, zo’n 3 gulden per week, om van rond te komen. Dit was natuurlijk niet genoeg, daarom gingen veel KNIL-soldaten zwart werken bij de boeren in de buurt.

  Molukkers Woonoord Schattenberg

  Molukkers aan het werk in Woonoord Schattenberg

 10. In de jaren 70 werden er twee treinen gekaapt, een school gegijzeld en de Indonesische Ambassade bezet door kleine groepen jonge, Molukse fanatiekelingen. Hierbij vielen een aantal doden. Deze Molukse jongeren voelden zich genoodzaakt tot deze radicale acties om aandacht te vragen voor het RMS-ideaal; om alsnog een onafhankelijke republiek te creëren. Nederland had destijds aangegeven om de Molukkers daarbij te helpen, maar was deze belofte niet nagekomen. De jongeren voelden zich door Nederland in de steek gelaten.
 11. Toen het de Molukkers duidelijk werd dat er nog lang geen eigen republiek zou komen, probeerden ze een nieuw leven te beginnen hier in Nederland. Veel kregen een woning aangeboden in “Molukse Wijken”, waar alleen Molukkers woonden, met een eigen stichting (buurtcentrum) en kerk.
 12. De KNIL-soldaten en hun vrouwen die in 1951 aankwamen, noemt men in de gemeenschap de 1e generatie. Dit is alweer 63 jaar geleden. Hun kinderen, geboren in Indonesië, op de boot of in Nederland, worden de 2e generatie genoemd. De 3e generatie Molukkers zijn vaak geboren en getogen in Nederland.

  Molukse kindjes in Nederland

  Molukse kindjes in Nederland

 13. Tot de dag van vandaag hebben de KNIL-soldaten geen excuses gekregen voor de kille manier waarop zij behandeld zijn door Nederland. De meeste KNIL-soldaten en hun vrouwen zijn helaas al overleden, maar dit neemt niet weg dat de overgebleven generaties blijven streven naar erkenning en excuses. Het RMS-ideaal leeft bij een ieder op een eigen manier voort. Diverse politici zijn van mening dat de Molukse gemeenschap deze excuses verdient.

Zo, dit waren ze: de 13 weetjes. Er zitten zo veel meer verhalen achter de Molukse gemeenschap in Nederland, die net zo goed behoren tot de Nederlandse geschiedenis. Men kan dit alles ontkennen en spelen alsof de pot doof is, maar ik ben het levende bewijs van dat bovenstaande weetjes waar zijn, samen met al die andere Molukse nazaten.

AMATOO! (Molukse afscheidsgroet)

Bronvermelding: www.indisch4ever.nu,  www.multieblog.nl, www.anp-archief.nl en www.bouillabaise.blogspot.com.

60 antwoorden
  • Kimberley
   Kimberley zegt:

   Jeetje, ‘lopen klagen’ over iets wat lang geleden is.. Als het u grootouders was geweest die hebben gestreden en geleden dan zou u ook graag op z’n aller minst een excuus verwachten (neem ik aan uit respect).

   Belanda is ook gewoon een Nederlander en als u zich daarbij aangesproken voelt als iets negatief dan zegt het iets over u. De woorden die u net sprak vind ik zeer bevooroordeeld.

   Ik als halfbloedje zie de Nederlandse kant zowel de Molukse kant. U kunt beter eerst alle kanten bekijken van de Molukse gemeenschap en de geschiedenis. Dan zult u vanzelf zien, dat de Molukse gemeenschap geen aso-houding heeft, maar een gemeenschap is met warmhartige mensen. Mensen die respect hebben voor hun grootouders en gerechtigheid willen voor wat hun grootouders hebben gedaan en geleden

   Natuurlijk zijn er wat Molukkers met een vervelende mentaliteit, maar goh, hebben Nederlanders dat dan niet? Zo is er in elk volk wel iets negatiefs te benoemen, maar om ze allemaal over een kam te scheren, nee dat kan niet..

   Beantwoorden
  • Leonard
   Leonard zegt:

   Irritant is dat hè, dat ook de Joodse bevolking nog steeds lopen te klagen over iets wat 70 jaar geleden is gebeurd, of de Afro-Amerikaanse gemeenschap die nog steeds klaagt over de behandeling van 40 jaar terug in Amerika.

   Zucht.

   Een kaping of een terroristische aanslag met of zonder doden is nooit goed te praten. Maar er zijn altijd 2 kanten aan een verhaal en om van te leren en te groeien moeten latere generaties altijd herrinerd blijven worden aan wat er gebeurd is. Zo’n artikel als hierboven praat dus ook niets goed maar belicht ook de andere kant van de medaille en dat is belangrijk aangezien onze geschiedenisboeken niet toereikend genoeg zijn. Van een heleboel Indonesische mensen wordt verwacht dat ze even vergeten dat Nederland daar ruim 300 (!) jaar lang als beesten tekeer zijn gegaan. Een beetje verplaatsen in je medemens lijkt mij niet veel gevraagd als je vanaf je geboorte in volledige vrijheid hebt kunnen opgroeien, iets waar veel van onze voorouders hun leven voor hebben gegeven.

   Ik denk dat de huidige generatie Molukkers (waar ik toe behoor) vooral het woord ‘belanda’ als geuzennaam gebruik en het is mooi dat ik en mijn Nederlandse vrienden daar nu om kunnen lachen.

   Ik zou zeggen: Na al die jaren van verdriet, kolonisatie en niet nagekomen beloftes, laat ons even mopperen. Het is niet iets persoonlijks:)

   Groetjes van deze halve Indo/halve Molukker!

   Beantwoorden
  • Marcello
   Marcello zegt:

   Gianey,

   Voor de kolonisatie is er geen excuus. Om de specerijenhandel in eigen handen te houden zijn er enkel op de Banda eilanden 15.000 mensen vermoord. De weelde die men kent in Nederland is grotendeels te danken aan de rijkdommen die Nederlanders destijds op de Molukken gestolen hebben. Ken je eigen geschiedenis.
   Hollanders herdenken nog op grote schaal dat ze in de 2e wereldoorlog slecht werden behandeld door de Duitsers. Waarom mogen Molukkers dan niet herdenken wat hen is aangedaan?

   Beantwoorden
  • henk wissink
   henk wissink zegt:

   Ik als Nederlander kan heel goed zien dat Nederlandse welvaart naar Nederland zijn verscheept en dat dit met duizenden liters bloed vergieten gepaard is gegaan. Molukkers hebben al die jaren trouw de Nederlanders en hun koning gediend en toen er voor Nederland niets meer te halen viel, zijn ze weggegooid als een oud vod. Verschrikkelijk dat zij via een dienstbevel naar Nederland zijn verscheept, terwijl tegelijkertijd Indonesische militairen naar Ambon werden gebracht door Nederlandse schepen om de Molukken binnen te vallen. Zo werd hen willen en wetens de kans ontnomen om voor hun eigen vaderland en onafhankelijkheid te vechten. De beslissingen van de toenmalige Nederlandse regering zijn lager dan laag.

   Beantwoorden
  • Perry
   Perry zegt:

   Ik ben Indisch/Indo en ben Nederlander, ik schaam mij nu nog steeds als, wij , Nederlanders altijd maar bevooroordelen, generaliseren en nog veel meer…ik weet bijna zeker dat meer dan de helft van de huidige Nederlandse bevolking niet weet wat de Nederlanders in de vroegere kolonialen hebben gedaan! Wij spreken over etnische zuiveringen elders, verkrachtingen in oorlogstijd, martelingen, executies, genocide etc. … kortom ernstige oorlogsmisdaden…. erger nog in de koloniale tijden was dit door ons Nederlanders orde van de dag. Niet goed te praten, nooit vergeten maar leefbaar houden en herdenken, de mensheid maakt veel fouten, overal, maar laten we nu is saamhorigheid en vertrouwen in elkaar hebben…en hopelijk wordt het een betere, leefbare wereld…. Samen bouwen.

   Beantwoorden
 1. Marcel
  Marcel zegt:

  Er staat zoveel niet in. Een klein voorbeeld: Weet je wat Nederland vroeger op Ambon in het dorp Hutumuri deed met ‘opstandelingen’? Tenminste, zo worden ze genoemd door de Nederlanders, in feite waren het bewoners van hun eigen land die opkwamen voor hun recht en zich verzetten tegen ongewenste indringers de Nederlanders. Ze namen ze gevangen en een aantal vrouwen werden in de muren van hun fort gemetseld. Dit om hun machtspositie te behouden/versterken in de regio. Dit is maar 1 puntje van de duizenden gruweldaden die de Nederlanders op hun naam hebben. Focus niet teveel op een incident genaamd de treinkaping maar probeer al dit soort gruweldaden eens aan het licht te brengen.

  Beantwoorden
  • OiL
   OiL zegt:

   Hey Marcel,

   Bedankt voor je reactie en de informatie betreft het gruwelverleden van de VOC.

   In deze blog wilde ik een begrijpelijk verhaal vertellen en daarmee de interesse wekken van de lezers die nog helemaal niet bekend zijn met de geschiedenis van Molukkers in Nederland. Er is nog veel onwetendheid, omdat er in het onderwijs geen aandacht aan wordt besteed.

   Ik heb zowel binnen als buiten de Molukse gemeenschap mijn woorden al veel laten horen over de VOC en de Molukse beweging. Dit doe ik door middel van o.a. performance. Tegenwoordig richt ik mij meer op mensen buiten de gemeenschap. Ooit heb ik eens een Nederlands koloniaal beeld vernoemd naar een Molukse gezegde “Kepala Batu” tijdens een performance bij een monument, om aandacht te vragen voor de geschiedenis van het Molukse volk. Het is niet makkelijk om dit onderwerp aan het licht te brengen, maar wel het proberen waard!

   Hormate! 😀

   Beantwoorden
 2. Piet
  Piet zegt:

  Het feit dat een persoon als Gianey alle Molukkers over 1 kam scheert stoort me. Het blijkt maar weer dat hij niet genoeg weet over het incident genaamd de treinkaping weet want dan zou u weten dat er 6 kapers geliquideerd waren door kogels van het Nederlandse leger. Volgens mij proberen niet de Molukkers dit goed te praten maar de mensen van de Nederlandse regering!
  Of je nou een Belanda bent of een Molukker, houdt je aan de feiten en laat je eigen verzinsels achterwege waar niemand op zit te wachten.

  Beantwoorden
 3. Cochise Rahametan
  Cochise Rahametan zegt:

  @Gianey; jouw opmerkingen slaan nergens op, niet onderbouwd en eenzijdig. Verdiep je eens in de punten en bekijk het van meerdere kanten, dus ook hoe de nedelandse overheid met onze opa’s, oma’s, de 2e generatie omgingen. Dat zou je tot een hele andere en meer intelligentere conclusie komen.

  Als je op het artikel reageert zoals jij dat doet, dan vraag ik mij af of jij een vervelende ervaring hebt gehad met Molukkers die jij nog moet verwerken (PTSS?). Als dat echt diepgeworteld is, dan zijn daar instanties voor die je daarbij verder kunnen helpen.

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Gianey,

  geweld is nooit een excuus, maar het is duidelijk dat het je ontbreekt aan empathie. Zoals hierboven wordt vermeld zijn er aan onze kant genoeg voorbeelden die Molukkers toentertijd aan geweld hebben ondervonden onder het Nederlands bewind. Ik kan je genoeg voorbeelden geven waarbij je een emotioneel volk als het Molukse in een hoekje kan drijven waarbij zij geweld als de enige keuze zien om gehoord te worden. Maar wat weet jij daar nou weer van?

  Wat jij ervaart als vervelend zegt meer iets over jou dan over ons. Het liefst zie je dus dat we onze mond maar erover houden en sluit je de deksel van de doofpot. Ik als volbloed Molukker hecht geen waarde aan excuses, maar als anderen er blijkbaar nog wel behoefte aan hebben, wie ben jij dan om dat te veroordelen?

  Groeten

  Beantwoorden
 5. aimée Talahaturuson
  aimée Talahaturuson zegt:

  Hay Olympia!

  Zou je misschien een kopie van de foto met je opa erop kunnen doorsturen. De man links vooraan is mijn Opa Simon Talahaturuson ;-).

  Alvast bedankt!

  Amatoooooo , Aimée Talahaturuson

  Beantwoorden
 6. Roos-Tapiheru
  Roos-Tapiheru zegt:

  Mijn advies is jezelf eerst te verdiepen in de koloniale slavernij/onderdrukking/overheersing periode van 350 jaar lang.
  De Hollander voelt zich tot op de dag van vandaag genaaid door de 5 jaren van overheersing door de Duitse bezetter tijdens de 2e wereldoorlog…
  Vind je het gek dat de Molukker de Hollander wantrouwt?

  Beantwoorden
 7. Mia
  Mia zegt:

  Ik mis een connectie tussen onderstaande punten:
  7. In het jaar 1951 kwamen bijna 4000 KNIL-militairen en hun gezinnen (in totaal 12500 personen) op dienstbevel van Nederland, met grote passagiersschepen aan in Rotterdam bij de Lloydpier.

  8. De KNIL-soldaten werden kort na aankomst door Nederland ontslagen uit dienst en stonden dus in een koud kikkerland letterlijk vast tussen wal en schip.

  Ik snap niet dat Nederland de Molukkers naar Nederland haalde om ze vervolgens te ontslaan? Kan iemand daar inzicht in geven? Alvast bedankt.

  Beantwoorden
  • Fijinees
   Fijinees zegt:

   Volgens mij zat het als volgt: De Amerikanen wilden geen onafhankelijke Molukken, want dat zou communistisch zijn, net als Papua. Dus werd er flink druk uitgeoefend op de Nederlandse regering door Washington, en Den Haag volgde braaf. Ik vind de Nederlandse regering om die reden laf.

   Beantwoorden
   • Anies Chatto
    Anies Chatto zegt:

    Volgens mij is het nog banaler: na de Tweede Wereldoorlog lag Nederland in puin. Nederland probeerde weer de macht te pakken in Nedederlands-Indië. Amerika hielp met geld vanuit de Marshall-hulp met de wederopbouw van Nederland. Tegelijkertijd was Amerika van mening dat het zeer vreemd was dat Nederland (of andere Europese koloniale mogendheden, zoals België, Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld) weer de macht probeerde te grijpen na zelf overheersing te hebben ervaren. Nederland moest Nederlands-Indië laten gaan en dat vormde de geboorte van Indonesië.

    Na de onafhankelijkheid moest het KNIL worden opgeheven. Al de soldaten in Nederlandse dienst werden gedemobiliseerd op de plek waar ze zaten. De bedoeling was dat ze terug zouden keren naar de eilanden waar ze waren geboren. Echter, onze Tete’s waren elite-soldaten, goed getraind en in de bloei van hun leven. Tevens was het duidelijk dat Maluku naar onafhankelijkheid streefde. Het jonge Indonesië eiste dat de Molukse KNIL-soldaten niet werden teruggebracht naar Maluku. Nederland kon ‘niet anders’ dan de Molukkers meenemen naar Nederland.

    Ik zou niet weten waarom Maluku communistisch zou worden. Indonesië onder Soekarno werd als communistisch ervaren, dus dat Maluku niet onafhankelijk zou mogen zijn van Amerika slaat nergens op. Onze Tete’s en Nene’s zijn zo ver ik weet gewoon slachtoffer van een smerig politiek spelletje.

    Beantwoorden
   • OiL
    OiL zegt:

    Bedankt Fijinees voor het beantwoorden!

    Amerika wilde inderdaad helemaal niet helpen, volgens de verhalen van mijn opa, moeder en tantes. En ja, de Nederlandse regering was zeker laf en is dat nog steeds naar mijn idee. Daar kan ik ook nog wel blog aan wijden, maar dat is verspilde energie. Ik focus liever op de mogelijkheden van de Molukken.

    Ik denk dat de Nederlandse regering er overigens niet mee wegkomt om dit verhaal in de dofpot te houden. Al helemaal niet nu de geschiedenis van VOC aan de kaak wordt gesteld, door het onderwerp ‘Zwarte Piet’. Om die reden is het belangrijk om zoveel mogelijk in dialoog te blijven en verhalen te blijven delen. Ik ben blij dat Miss Mengelmoes mij de mogelijkheid geeft om dit verhaal, de ‘Molukse Beleving’ omtrent dit stukje geschiedenis, te delen.

    Beantwoorden
  • J
   J zegt:

   Ook mijn opa was KNIL militair en uit zijn verhalen heb ik het volgende begrepen:

   Na de onafhankelijkheid van het voormalig Nederlands-Indië, wilden de (Zuid-)Molukkers een onafhankelijke staat. De toenmalige regering wilde echter dat de (Zuid-)Molukken onderdeel zou worden van het Indonesië zoals wij het nu kennen. De regering kreeg maar geen vat op de situatie en ondanks militaire pogingen kreeg men geen controle over de Molukken.

   Vervolgens kregen alle Molukse KNIL militairen/ vechtbare mannen, het bevel van de Nederlandse regering om met hun gezinnen tijdelijk over te komen naar Nederland. Ondertussen werd de Indonesische regering voorzien van o.a. Nederlandse tanks. (Mijn opa heeft deze tanks, met verbazing en afschuw, moeten transporteren en vertelde dat de Nederlandse vlag nog op deze tanks te zien was).

   Bijna aangekomen in Nederland werden de Molukse KNIL militairen gedemilitariseerd door de Nederlandse regering. M.a.w. werden zij vlak voor aankomst uit hun functie als KNIL militair ontheven. Door afwezigheid van deze mannen en diens gezinnen op de Molukken, lukte het de Indonesische regering uiteindelijk wel om controle te krijgen.

   Dit verhaal verduidelijkt wellicht de connectie waarnaar je op zoek was.

   Beantwoorden
 8. Chitra
  Chitra zegt:

  Mooie blog, het is onmogelijk om de rijke geschiedenis in 13 weetjes samen te vatten, maar wat ik hier lees brengt veel naar boven. Zowel verhalen van familie als boeken geschreven door Nederlanders en Molukkers. Er zit hier een hele hoop emotie, Olympia je hebt me doen stilstaan en nadenken!

  Beantwoorden
 9. Noâ Klemann
  Noâ Klemann zegt:

  Zo, wat schrik ik hier van, Gianey!

  Dat jij zo’n vooroordeel hebt over Molukkers, zegt inderdaad al genoeg over jou!
  De tijden voor (met name) Molukkers zijn zeker niet makkelijk geweest.
  Natuurlijk zijn niet alle Nederlanders zo, maar wat een mentaliteit zeg!

  Als je wilt oordelen over mensen, doe dat dan over hoe ze van binnen zijn in plaats van hun afkomst of uiterlijk. Ik zelf ben half Surinaams en heb nog iets van 12 rassen in me, dus weet ik gewoon hoe het voelt om bevooroordeeld te worden, of dat sommige Hollanders denken dat je ‘minder’ bent, terwijl ik pas 12 jaar ben. Voortaan even 2x nadenken voordat je zulke reacties plaatst.

  Beantwoorden
 10. Johan Hofmann
  Johan Hofmann zegt:

  Ik ben 67 jaar. Op de middelbare school (1960 – 1964) werd tijdens de “Vaderlandse Geschiedenis”- lessen geen aandacht besteed aan de Molukken en het Molukse volk. De KNIL-militairen met hun gezinnen waren toen al ruim 10 jaar in ons land en er werd met geen woord over gesproken! Een regelrechte ontkenning van de harteloze ontvangst en de minderwaardige bejegening van mensen, die nota bene voor Nederland hadden gevochten.

  Daardoor wisten wij als jeugd van tussen de 16 en 18 jaar niet wat die ‘buitenlanders’ hier eigenlijk kwamen doen. Pas veel later realiseerde ik mij wat er in feite was gebeurd en hoe verwerpelijk de houding van de Nederlandse regering was en nog altijd is.

  Zolang onze regering niet het fatsoen opbrengt om deze mensen en hun (klein)kinderen het hun aangedane leed te erkennen, zal Nederland naar mijn overtuiging moeten leven met een schandvlek op haar geschiedenis, een geschiedenis overigens die sowieso al niet erg fraai is.

  Beantwoorden
  • OiL
   OiL zegt:

   Hallo Meneer Hofmann,

   Bedankt voor uw reactie.

   Dit verhaal hoor ik ook vaak van mijn moeder, betreffende haar klasgenoten destijds, erg herkenbaar dus. Mooi om te lezen dat u sympathie hebt voor de Molukkers, mijn oprechte respect hiervoor!

   Beantwoorden
  • Chitra
   Chitra zegt:

   Kom je toevallig uit Rotterdam? In de bibliotheek aan de Hoogstraat is het boek momenteel uitgeleend, maar wel te reserveren. Ik heb het een aantal jaar geleden zelf gelezen en kan het boek van harte aanraden. De acties worden namelijk belicht door verschillende partijen, waardoor je naar mijn mening een brede kijk krijgt op wat er plaatsgevonden heeft en hoeveel impact het had.

   Beantwoorden
 11. Ron Rosier
  Ron Rosier zegt:

  Gianey

  Vanuit mijn Toko heb ik heel veel Molukse klanten. Als Hollandse jongen heb ik in de jaren enorm veel respect opgebouwd voor hen. Ik snap niet hoe jij ze kunt omschrijven als vervelende mensen. Als er een groep is waar echt normen en waarden gelden, is het wel bij Molukers. Oudere Molukers van de eerste generatie zijn vaak tegen het onderdanige af tegen mij als 52 jarige snotneus. Hun deur staat altijd open voor iedereen dus ook voor Nederlanders. De Molukkers zijn hardwerkende en sociale medelanders. Ik kan mijzelf niet verantwoordelijk houden voor wat hen is beloofd en aangedaan, maar kan wel begrijpen dat zij zich door Nederland bedonderd voelen.
  Behandel een Molukker met het respect wat zij verdienen en je zal oneindig veel respect van hun terug krijgen. Op een enkele uitzondering na geldt dat eigenlijk voor elke medelander.

  Beantwoorden
 12. Fred de Koning (schrijver)
  Fred de Koning (schrijver) zegt:

  Nederland heeft inderdaad een onmenselijk regime gevoerd in Indonesië; daar is geen speld tussen te krijgen. Maar nu zouden we ons beter bezighouden met wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Veel Europese landen hebben bodemschatten gestolen van over de hele wereld, maar wie had er het voordeel van? Niet de gewone man! De elite heeft zich altijd verrijkt… en nu er in andere werelddelen niets meer te halen valt, beroven ze hun eigen burgers. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus laten we liever de handen ineen slaan en kijken hoe we de elite kunnen aanpakken.

  Beantwoorden
 13. singalatu
  singalatu zegt:

  OIL: mooie samenvatting! Ik (3e generatie) wil wel wat toevoegen na zelf onderzoek te hebben gedaan naar onze geschiedenis.
  RMS is pas ontstaan nadat de leider van Sulawesi niet meer achter een onafhankelijke Oost-Indonesië stond, dus aansloot bij de eenheidsstaat Indonesië. Oost-Indonesië viel uit elkaar, wat recht had op zelfbeschikking. Als Aponno het kort geding tegen de Nederlandse staat niet had gewonnen, zou er geen dienstbevel zijn geweest en volgens mij werden onze KNILLERS (KNIL-soldaten) aan hun lot overgelaten in vijandig gebied.

  MIA: De Nederlandse regering toentertijd was verplicht zorg te dragen over hun Rijksambtenaren (KNILLERS), maar ook het beleid van Amerika uit te voeren. Vandaar dat ze de soldaten Nederland hebben gehaald, om ze vervolgens te ontslaan. De RMS zou een grotere kans hebben gehad op zelfbeschikking, als de Molukse soldaten naar Ambon gingen om onze Tanah Air te verdedigen en dat wisten Amerika, Nederland en Indonesië.

  Ik leer mijn kinderen te antwoorden als ze worden gevraagd wat Molukkers zijn: Molukkers zijn diegenen die een hele grote bijdrage hebben geleverd aan de Gouden Eeuw van Nederland!

  Hormate

  Beantwoorden
 14. OiL
  OiL zegt:

  Mensen, mensen… mag ik even uw aandacht?

  Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de informatieve bijdragen en de leuke reacties! Ik lees hele goede aanvullingen op mijn samenvatting.

  Het is jammer dat de eerste reactie op mijn blog negatief uitpakt en dat Gianey niet de warmte voelt van mijn Molukse volk. Zonde, want je mist een boel gezelligheid a la “Ahaahahieeeehaiee” (typerende Molukse lach), heel veel lekker eten en meer..

  Omdat Miss Mengelmoes juist wil uitdragen dat diversiteit iets moois is en dat we van elkaar kunnen leren, wil ik de andere lezers vragen om niet langer aandacht te besteden aan deze ene negatieve reactie. Dat is zonde van de energie.

  Ik hoop dat jullie mij blijven volgen op Miss Mengelmoes en kennismaken met al mijn mede-bloggers met hun eigen achtergrond en warmte. Wij zijn allen mens en laten we samen op een goede wijze met elkaar in dialoog gaan.

  Vrede!

  Ps. Er komen natuurlijk nog meer leuke Molukse items van mij, maar in de volgende blog ga ik even de kou van Belanda (Nederland) extra induiken, want ik ga lekker haring happen.

  Amato!

  Beantwoorden
 15. Anna Kailey
  Anna Kailey zegt:

  Ik als Nederlandse maak al 37 jaar deel uit van de Molukse gemeenschap en heb het leren kennen als een gemeenschap waar warmte heerst, waar mensen elkaar nog echt helpen, waar muziek bij het leven hoort en waar het lekkere eten altijd klaar staat. Elk mens heeft zijn goede en minder goede kanten en dat is in elke cultuur zo. In elke cultuur heb je een verscheidenheid aan karakters.

  Beantwoorden
 16. Sjaak Klapperkaak
  Sjaak Klapperkaak zegt:

  Het voelt als een klap in je gezicht (en dan druk ik me nog heel zacht uit) als je van de een op de andere dag je baan kwijt raakt. In het geval van een militair, ben je je eer ook nog kwijt. Daarna kwam Nederland ook nog hun belofte om te zorgen voor de Zuid Molukse Staat niet na. Wat dat betreft kan de Nederlandse regering beter eens kijken hoe de Engelsen met hun Gurkha’s om gaan. Selamat

  Beantwoorden
 17. Erik
  Erik zegt:

  Mooi en goed overzicht, en erg nodig dat deze kennis wordt gedeeld, naar mijn mening. Maar dan mogen de eerste twee eeuwen van contacten tussen de Molukken en Nederland eigenlijk niet ontbreken. Rond 1605 zetten de Hollanders voet aan wal op Ambon. (Daarvoor hadden de Molukken al een kleine eeuw met de Portugezen van doen gehad.) Los van overheersing, uitbuiting en geweld was er ook uitwisseling en waren deze eerste 200 jaar van invloed op zaken als cultuur en religie. De gevolgen zijn daarvan nu nog merkbaar en mijn persoonlijke leven had er heel anders uitgezien als het contact met de Molukken er niet was geweest.

  Beantwoorden
 18. Surdie Finnis
  Surdie Finnis zegt:

  Steven van der Haeghen had 1605 Ambon al veroverd terwijl in 1599 Ternate en Banda al werden bezet. Jan Pieterz. Coen moordde in 1521 (ook met behulp van stuk of 20 Japanners) al heel de bevolking van Banda uit (schatting 10.000 zielen). De Bandanezen van nu dragen veelal de achternamen van de Indische perkeniers die voor de Bandanezen in de plaats kwamen. Iémand moest de arbeid daar verrichten en daar werd groots werk verricht. Dus waar hebben we het over, die paar doden bij de kapingen en bezettingen in de jaren 70? De kolonisatie begint voor mij al veel eerder dan het door jou genoemde jaartal 1816.

  In 1949 is niet Indonesië uitgeroepen maar de VERENIGDE STATEN van INDONESIË (VSI). De deelstaat Indonesië was hier slechts een onderdeel van. Aangezien Indonesië zelf een deelstaat is en de VSI heeft geliquideerd, is Indonesië (als deelstaat) zelf ‘separist’ en een rebellendeelstaat die tegen de grondwet van de VSI heeft gehandeld. De Zuid-Molukken maken deel uit van de Deelstaat Oost-Indonesië (Republik Indonesie Timur, RIT).

  Dus als men zegt “de Republik Maluku Selatan heeft zich afgescheiden van Indonesië”, dan klopt dat niet.
  De R.M.S. hebben zich vrij geproclameerd van de Deelstaat Oost-Indonesië (RIT) en dien ten gevolge ook vrij van de Verenigde staten van Indonesië. Geproclameerd op grond van het Internationale Recht waaronder de VSI en het Koninkrijk der Nederlanden in december 1949 hun krabbel hebben gezet en de akkoorden die eerder zijn gesloten (o.a. Linggadjati en Den Pasar).
  Als er één ‘land’ ongrondwettig heeft gehandeld dan is het de Deelstaat Indonesië wel. De treinkapingen zijn het gevolg van 350 jaar onderdrukking, uitbuiting en verrijking, vernedering en ontkenning, zonder daar ook maar een cent voor te betalen.

  Nederland steekt de hand niet in eigen boezem en de jeugd van nu (onder het mom van het vrije woord en dat belediging daar ook onder valt) heeft een mening over de kapingen en bezettingen terwijl voor hun de geschiedenis van de Zuid-Molukkers (of beter: Ambonezen) begint bij de eerste treinkaping. (Bestorming van het Vredespaleis wás eigenlijk de eerste gróte aanzet van de tweede generatie, maar goed….)

  MENA MURIA!

  Beantwoorden
 19. Peter van Beveren
  Peter van Beveren zegt:

  Selamat malam,

  Ik ben vandaag geattendeerd door iemand op deze blog. Zéér interessant. Ik ben van geboorte een blanke Nederlander en heb al sinds m’n jeugd banden met Molukkers, maar ook Javanen omdat ik in Amsterdam Osdorp ben opgegroeid naast een Moluks gezin. Later getrouwd geweest met de dochter (Zij ruste in vrede) van een oud KNIL militair en nu weer getrouwd met een Manadonese vrouw. Ik spreek de taal goed en kan mij uitstekend bewegen in Indische kringen. Graag wil ik ook reageren op dit hele verhaal.

  Allereerst vind ik het jammer dat je de allereerste reactie van de heer of mevrouw Gianey hebt verwijderd. Ik zie nu alleen maar de reacties van alle anderen eronder. Ik heb wel een mening over de gebeurtenissen in de 70’er jaren. Hoewel ik het heel goed begrijp dat er een wens is om een eigen staat te krijgen, is het natuurlijk niet de juiste weg om dit met een dergelijk excessief geweld te bewerkstelligen. Allereerst is het inmiddels evident dat tot nu toe dergelijke acties in geen enkel geval tot vrede heeft geleidt noch tot het gewenste resultaat, maar er zijn ook altijd onschuldige slachtoffers. Ja, het klopt dat Molukkers ook onschuldige slachtoffers waren maar nog meer slachtoffers maken heeft nog nooit geleidt tot de oplossing van conflicten.

  In mijn leven heb ik geleerd dat politici er alleen maar zijn voor eigen belang. Het algemene belang bestaat niet. Dat is vooral de laatste jaren heel sterk geworden. Daardoor is er van een eigen staat, de RMS, niets terechtgekomen. Nu nog vechten daarvoor is totaal zinloos geworden want de meeste politici die er nu zitten, weten niets van de tijd in de 50’er jaren en het interesseert ze ook niet. Daarnaast kun je jezelf afvragen of de grootste groep Molukkers hier in Nederland nog wel zouden kunnen aarden in Maluku. Ik ben inmiddels zo vaak daar geweest dat je wel kunt stellen dat ik heel veel weet over hoe het leven daar is. Er is niets meer wat lijkt op de beelden die we hier hebben van 60 á 70 jaar geleden. Het stichten van een eigen staat lijkt verder weg dan ooit. In de Indonesische en Nederlandse politiek gaan ze daar niet uitkomen. We zijn op de wereld bezig in een negatieve spiraal neerwaarts. Voor iedereen is overleven nu de eerste prioriteit. Het gevecht voor de wereldreligie is begonnen. In de bijbel is dat reeds voorspelt. Ik wens jullie heel veel wijsheid en sterkte met de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden voor je mooie ideologieën.

  Beantwoorden
  • Britt
   Britt zegt:

   Bedankt voor het delen van je kijk op deze kwestie! De reden dat we de reactie van Giany hebben verwijderd is omdat 1) hij de hele Molukse gemeenschap zeer negatief over een kam scheerde (past niet bij de missie van Miss Mengelmoes) en 2) er zich daardoor een zeer negatieve wij-zij discussie ontvouwde, terwijl we liever hebben dat er inhoudelijk op de blog wordt ingegaan. We hopen op je begrip.

   Beantwoorden
 20. Surdie Finnis
  Surdie Finnis zegt:

  Geachte heer Van Beveren,

  1). Ook de Palestijnen hebben in de loop der jaren geweld gebruikt, tientallen jaren lang. Zie nu: hun vlag en land wordt door meerdere VN-Lidstaten erkend.

  2). De burgeroorlog van eind jaren ’90, de rol van de fascistische overheid van de “Indonesië’, haar leger en de Jihadstrijders hebben veel Molukkers de schellen van de ogen zien vallen. In gesprekken met de jeugd van dáár en ook in de muziek komt steeds vaker naar voren: ‘BETA BANGGA BETA ORANG MALUKU’ ofwel “Ik ben trots om Molukker te zijn”.

  3). Het argument om de strijd te staken omdat wij daar niet kunnen aarden is een drogreden. Als wij hier in den vreemde kunnen aarden, dan kunnen wij zéker als Molukkers in ons eigen bezette Republik der Zuid-Molukken ons thuis voelen. Het is namelijk ons Moederland en ons Vaderland. Molo Oekoe Ama Ina!

  Mvgr,

  S.F.

  Beantwoorden
 21. mike
  mike zegt:

  Als 3e generatie Molukker wil ik niet in een Molukse wijk wonen. Ik heb er altijd gespeeld en gelogeerd bij mn opa’s en oma’s en een hele leuke gezellige tijd gehad en nog steeds, maar het dorpse gevoel in een molukse wijk en de sociale controle is niets voor mij. Doe mij maar Amsterdam. Ik ben Molukse wereldburger.
  Het klopt dat ons veel is aangedaan door de Nederlandse regering en de waarheid komt altijd aan het licht. Daar moet je voor blijven staan! Maar we moeten oppassen de Nederlanders over een kam te scheren en onderling ook niet minachtend doen over afkomst van een Moluks eiland.

  Ik vraag me verder af wie er van de 3e of 4e generatie nog terug wil naar Maluku om een eigen staat op te bouwen. Ik ben op Ambon geweest tijdens de keresuhan/oorlog, maar noemen me in het Maleis ‘orang belanda’. We zijn verwesterd. Misschien moeten we ons afvragen waarom we in Nederland zijn geplaatst.
  Iedereen is geliefd, Molukkers, Nederlanders, Marokkanen door Jezus! De waarheid komt altijd aan het licht, maar we mogen ook vergevingsgezind zijn en elkaar beter verdragen en zegenen! Liefde overwint alles!

  Beantwoorden
 22. Gobel de Boef
  Gobel de Boef zegt:

  Goed stuk, alleen jammer dat de Nederlandse staat dit belangrijke deel van onze geschiedenis nog steeds dood zwijgt. Een schande voor mij als Nederlander dat ons broedervolk nog steeds afgeschilderd worden als treinkapers (terroristen) In werkelijkheid waren het srijders tegen onrecht. Weet dit omdat ik ben opgegroeid in Leerdam met veel Molukse vrienden (tuan bellanda malluku) krijg nog kippenvel als ik terug denk aan de verhalen van de groorvaders en moeders van mijn vrienden die mij persoonlijk het échte verhaal vertelden. Helaas zijn die nu bijna allemaal overleden. Vindt het daarom belangrijk om zoveel mogelijk Nederlanders het ware verhaal te vertellen. Wou alleen dat we het een keer écht uit de doofpot kunnen halen.. MENA MURIA… boot

  Beantwoorden
 23. Kuba Bergen
  Kuba Bergen zegt:

  Wat in het stuk staat klopt allemaal, maar ik wordt toch zo moe van al dat doofpot geklaag! Je praat volgens mij anderen na zonder ooit zelf een geschiedenis boek te hebben opengeslagen. Als je klaagt over de Nederlandse geschiedenisboeken, kijk er dan eerst eens eentje in! Want al deze infomatie over Molukkers is alláng, echt ALLANG algemene kennis en staat gewoon in de boeken. Iedereen van mijn leeftijd weet deze informatie over de Molukken. Dus die vooroordelen over Nederlanders zijn nergens voor nodig.
  Ja, als je iemand van 50 of 60 jaar spreekt weet die misschien niet veel, want het is dan 40 jaar geleden dat die geschiedenisonderwijs hebben gehad, en toen waren de boeken nog heel anders. Dus natuurlijk bestaan er nog groepen in de maatschappij die minder weten. Maar dat het een ‘doofpot’ is, is complete kant en klare onzin.

  Beantwoorden
  • Jr
   Jr zegt:

   Ja dat is dat schuld complex wat we als Nederland en Europa steeds moeten voelen. Alles hebben we fout gedaan en o die zielige mensen die door ons blablabla doodziek word ik daar onderdehand van. Trots op mijn Europese erfgoed trots op mijn voorouders!

   Beantwoorden
 24. Bert Pit
  Bert Pit zegt:

  Waarom spande Aponno geen rechtszaak aan in Indonesië?

  Helaas wordt altijd slecht één kant van het verhaal verteld, terwijl het verhaal twee kanten heeft. Probeer nu eens de geschiedenis objectief te benaderen en stop met het vanuit één gezichtspunt de standpunten te verdedigen.

  Er waren circa 60.000 KNIL soldaten in 1950. Deze stonden in Indonesië na het verlies van Nederland an de verkeerde kant, namelijk aan de Nederlandse kant. Nadat Soekarno de republiek Indonesie had uitgeroepen mochten de KNIL soldaten toetreden tot het Indonesisch leger de KNIL werd ontbonden. Vele KNIL soldaten hebben dat gedaan en zijn daar prima behandeld.

  Een deel – met name Molukkers – wilde terug naar de Molukken en sloeg het aanbod af. Soekarno voorkwam ter nauwer nood dat de Molukkers terugkeerden naar de Molukken en voorkwam daarmee een onafhankelijk Molukken. Vanuit zijn standpunt: één groot Indonesië was dat logisch. Omdat de KNIL soldaten tegen het Indonesisch volk had opgetreden en met name de Molukkers daarin een belangrijke rol hadden, wilden ze niet afvloeien op het nieuwe Indonesische grondgebied. Er volgde een rechtzaak in Nederland.

  december 1950
  Tijdens een rechtszaak bedong de delegatie onder leiding van sergeant majoor Aponno, dat de Nederlandse staat Molukkers niet mocht laten afvloeien op gebied dat onder de controle stond van de Republiek Indonesië. De rechter stelde Aponno in het gelijk. Molukkers kwamen op aanbeveling van RMS delegatie naar Nederland.
  https://www.museum-maluku.nl/delegatie-aponno/

  Waarom spande Aponno geen rechtszaak aan in Indonesië?

  Het is dus niet zo dat de Molukkers gedwongen zijn door Nederland om naar Nederland te komen.

  De Molukkers verwijten de Nederlandse regering niets gedaan te hebben om een vrij Molukken te bewerkstelligen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *