Privacy-statement

Miss Mengelmoes verwerft, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over wie je bent. Denk hierbij aan je naam, (email)adres, leeftijd, BSN-nummer of je geboorteplek. Als organisaties over deze gegevens beschikken, zijn zij volgens de wet verplicht daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt Miss Mengelmoes persoonsgegevens?

  • Vrijwilligers. Zij dragen bij aan de content op de website van Miss Mengelmoes, door bijvoorbeeld bloggen, afgeven van een interview of schitteren in een video.
  • Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of die interesse hebben getoond via ons online contactformulier.
  • Samenwerkingspartners. Medewerkers van (vaak maatschappelijke) organisaties waarmee of waarvoor wij een project uitvoeren.
  • Overige contactpersonen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om personen die bij fondsen en gemeentes werken.

Waarom verzamelt Miss Mengelmoes persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens vooral om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met samenwerkingspartners, vrijwilligers, gemeentes en fondsen kan Miss Mengelmoes haar werk niet doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers en in sommige gevallen woonplaatsen om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dan kun dat je aangeven door onderaan de mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Als laatste gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe Miss Mengelmoes ervoor staat. Zo is het voor de ontwikkeling van de organisatie gerechtvaardigd om te weten hoeveel vrijwilligers en samenwerkingspartners wij in welke steden hebben en in hoeverre dit groeit.

Wie is er binnen Miss Mengelmoes verantwoordelijk voor?

Projectmanager Britt Boeddha.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Medewerkers van Miss Mengelmoes die betrokken zijn bij de uitvoering van projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Alleen als er een direct en praktisch belang bij is, worden persoonsgegevens uitgewisseld met een samenwerkingspartner binnen een project. Stel dat we een video produceren in samenwerking met de Hang-Out 010 en voorafgaand aan de filmdag wil de Hang-Out 010 weten welke vrijwilligers er deelnemen aan de video, dan delen wij bijvoorbeeld de voor- en achternamen van de vrijwilligers. Hiervoor wordt altijd expliciet toestemming gevraagd door Miss Mengelmoes aan de betrokken personen.

Kan ik controleren welke informatie Miss Mengelmoes over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Miss Mengelmoes over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@missmengelmoes.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@missmengelmoes.nl. Echter, voor deelname aan onze projecten is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer wel noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die nieuwsbrieven of mails krijgen ten behoeve van werving kunnen zich daarvoor altijd afmelden. Onderaan de mail staat deze optie vermeld.

Heb ik nog andere rechten?

Ja. Je hebt recht om ‘vergeten’ te worden door Miss Mengelmoes. Als je wilt dat jouw persoonsgegevens door ons worden verwijderd, kan je een mail sturen naar info@missmengelmoes.nl. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd zijn met onze privacyverklaring. Klachten kan je ook mailen naar info@missmengelmoes.nl

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens blijven bewaard zolang Miss Mengelmoes evenementen, workshops en filmdagen organiseert die voor jou interessant zijn om bij te wonen. Als de stichting wordt opgeheven, worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Wijzigingen privacy beleid

Miss Mengelmoes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden op deze pagina.

Disclaimer

Miss Mengelmoes heeft bij het opstellen van deze privacy-statement bronnen geraadpleegd die betrouwbaar worden geacht, om zo juiste, volledige en actuele informatie te geven. Desondanks kan Miss Mengelmoes niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies

Miss Mengelmoes maakt gebruik van cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.